Atypiska ätstöringar

Atypiska ätstörningar omfattar ofta den största gruppen av patienter med ätstörningar. Människan har vid atypisk ätstörning ingen klar diagnos av ändra anorexia eller bulimi utan bara vissa anorektiska eller bulimiska tecken. Cirka hälften av de människor som drabbas av atypiska ätstörningar utvecklar förr eller senare anorexi eller bulimi. Till atypiska ätstörningar tillhör också människor som har hetsätningsstörningar. I kategorin Hetsätningsstörning kan ni läsa mer om vad denna sjukdom innebär.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *