Barnfetma

barnfetmaIdag blir det allt vanligare att övervikt och fetma kryper ner i åldrarna. Enligt WHO beräknas 15 miljoner europeiska barn och ungdomar vara feta år 2010.

Orsakerna bakom fetman hos barn är, som hos vuxna, olika. För många barn beror det på för lite motion och för näringsfattig, men för kaloririk kost. För andra barn beror det även mycket på gener och miljö samt psykiska och fysiska sjukdomar. Barn som blir utsatt för psykiska trauman eller osunda relationer kan tröstäta som ett symptom på den psykiska ohälsan och barn som har fysiska sjukdomar som exempelvis Prader-Willis- syndrom kan lätt bli överviktiga på grund av ökad hunger.

Barn till unga, överviktiga, outbildade, arbetslösa och resursfattiga föräldrar är i större utsträckning fetare än barn till föräldrar med utbildning, normalvikt och bra ekonomi. Mycket tyder idag därför på att fetma är en klassfråga.

Fetma bland barn ser lite annorlunda ut än hos vuxna och för att se om ett barn är överviktigt används en metod kallad isoBMI. IsoBMI är ett mått där man räknar ut vad barnets BMI skulle motsvara hos en vuxen. Gränsen för övervikt hos barn går vid 25 och 30 för fetma enligt IsoBMI metoden. För att räkna ut ditt barn isoBMI klicka här.

Läs mer om barnfetma här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *