Fetma

fetmaFetma är ett fenomen som blivit allt vanligare i dagens västerländska samhällen. Ökningen tycks bli kraftigare för varje år som går.

Idag beräknas omkring en halv miljon svenskar ha ett BMI över 30, vilket innebär fetma. Detta är oroväckande eftersom fetman även tycks krypa ner allt mer i åldrarna, för idag är också var fjärde 10-åring överviktig eller fet. De vuxnas matvanor och motionsvanor påverkar ofta barnens vanor och om detta är en trend som fortsätter så lär vi i framtiden se allt fler feta barn. De är till största delen brist på motion som gör att människor i Europa och USA idag är feta. Detta bland annat eftersom medelkonsumtionen av fett och socker inte nämnvärt har ökat i Sverige på de senaste 40 åren. I Sverige har man räknat ut att cirka tre av fyra människor rör sig fullständigt för lite.
[ad#Länkenhet]
Fetma brukar i sig inte räknas som en sjukdom, utan mer som en riskfaktor som oftast leder till andra negativa sjukdomar. För en människa som utvecklar fetma riskerar ofta typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnapne, infertilitet, gikt, blodproppar i lungor, njurskador, olika typer av cancer som tillexempel tjocktarmscancer, påfrestningar på leder som kan leda till förslitningsskador och som om inte detta vore nog så leder allt detta till en tilltagen dödlighet. Observera dock att detta bara var några exempel på sjukdomar och komplikationer som fetman kan medföra och därför bör man akta sig för att nå BMI över 30. Om du ligger i gränsen vid BMI 30 bör du kontakta sjukvården så att de utifrån dina förutsättningar kan rådgöra tillsammans med dig vad som behövs för att du skall nå en sundare vikt.

Bukfetma

Bukfetma är en lurig variant av fetma. Bukfetma orsakas av fettansamling runt organen i bukhålan och runt tarmarna. Många kanske tycker att människor med exempelvis smala ben och armar inte ser så feta ut förutom runt magen, men det är många gånger dessa människor som lever farligt. Bukfett betraktas som ett endokrint organ som producerar hormoner och andra ämnen som är farliga för blodkärl och som kan bidra till åderförfettning eller förkalkning och många gånger leder bukfetman till de allvarliga sjukdomarna som diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar som i sig leder till en ökad dödlighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *