Gå ner i vikt med hjälp av lösningsfokuserad metod

gå ner i viktDen lösningsfokuserade metoden tar fasta lösningar, dvs det du vill skall vara annorlunda i ditt liv. Den lösningsfokuserade metoden snöar inte in sig i problemen hos dig, utan ser till vad som fungerar och bygger vidare på det. Enligt den lösningsfokuserade metoden är det viktigt att arbeta med målen som du vill nå och det är du som är expert på ditt eget liv. Du som är överviktig har enligt den lösningsfokuserade metodens synsätt egna resurser att ta tag i dina svårigheter, du behöver kanske bara hjälp att finna dessa?

Vill du få ut något av den lösningsfokuserade metoden bör du fundera över följande:

  1. Vad är viktigt för dig?
  2. Vem är viktig för dig?
  3. Vad har du för förmåga att göra?
  4. Vad är du motiverad att göra?

När du har tagit reda på dessa frågor kan du börja formulera mål och sträva efter att uppnå dessa. Med hjälp av den så kallade mirakelfrågan, som betyder att du önskar dig att ett mirakel skulle kunna inträffa, kan du jobba för att detta mirakel skulle kunna komma att inträffa. Mirakelfrågan är positiv för dig som är överviktiga eftersom den kan hjälpa dig att se målen och att hitta lusten och drivkraften bakom det stora jobbet som står framför dig.

Låt din familj vara med och stötta dig och dina mål i livet. Berättat för dem om dina drömmar och hur de skulle kunna gestalta sig. Tänk på att det är dina närmaste som skulle märka att det mirakel som du önskar dig inträffat och hur skulle det då kännas för dig? Vad skulle de säga?

För att hitta motivationen är det bra att du har någon nära som stöttar dig och som kan ge dig feedback. Genom beröm och uppmuntran kan det bli enklare för dig att ändra dina tankemönster så du kan gå ner i vikt. Tänk dock alltid på att fokuset skall ligga på undantagen och inte på problemen. Vad är det som fungerar? Vad var det du gjorde förut när det gick så bra? Fortsätt då med det och uppmana de som stöttar dig att tänka likadant. Annars försvinner hela idén med den lösningsfokuserade metoden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *