Hetsätningsstörning

Denna typ av sjukdom är vanligast bland äldre kvinnor. Kvinnor i åldrarna 40- 50 år drabbas främst och sjukdomen innebär att människan hetsäter mer okontrollerat. Människan tar in ett alldeles för högt energiintag vilket leder till övervikt. Människan känner oro och ångest som symptom på övervikten, men kompenserar inte detta genom beteenden som kräkningar, laxering eller motionerande. Detta medför vidare att övervikten består.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *