Hjärt- och kärlsjukdomar

hjärt-kärlsjukdomarHjärt-kärlsjukdomar är idag vårt största folkhälsoproblem. Fler män och kvinnor blir drabbade och till hjärt-kärlsjukdomar räknas sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp och fönstertittarsjuka. Den största och vanligaste orsaken bakom dessa sjukdomar är åderförkalkning, kalk på blodkärlens väggar, som sätter stopp i rören och som bidrar till propp.

Det finns idag många orsaker bakom hjärt-kärlsjukdomar, men till de vanligaste hör:

  • Dåliga matvanor
  • För lite motion
  • För mycket stress
  • Höga blodfetter
  • Rökning
  • Bukfetma
  • Högt blodtryck
  • Diabetes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *