Category Archives: Sjukdomar

I denna kategori lägger vi in artiklar om sjukdomar.

Viktproblem, finnar och mensproblem kan vara PCOS

PCOSIdag finns det många kvinnor som kan vara drabbade av denna PCOS utan att veta om det. Idag beräknas var tioende kvinna vara drabbad av PCO och PCOS. PCO står för polycystiska ovarier och innebär att äggstocken har många små blåsor. PCOS står för polycystisikt ovariesyndrom och innebär att kvinnor har cystor på äggstockarna och en onormal hormonproduktion med för höga nivåer av manliga könshormoner.

Det kan många gånger vara svårt att få dessa diagnoser, detta eftersom sjukdomen fortfarande tycks vara en dold kvinnosjukdom, som få läkare känner till. För att få någon diagnos krävs ett ultraljud hos en gynekolg vid exempelvis en kvinnoklinik där man bättre känner till problemet. Det är ofta svårt att kunna ge ut orsakerna till dignosen, men man vet att det finns ett genetiskt samband. På vissa kvinnor kan man se PCOS utifrån, dvs genom synlig övervikt, akne och ökad behöring, men för många kvinnor finns det inga symptom eller tydliga synliga effekter på utseendet. Dessa kvinnor går ofta runt smala utan diagnos och undrar varför de har finnar och varför mensen ter sig så underligt.

Vanliga tecken som PCOS ger:

  • Du är överviktig eller har bukfetma
  • Du har åldersdiabetes
  • Du har ökat sötsug
  • Du har akne
  • Du har oregelbunden mens, eller utebliven mens
  • Du har ökad produktion av manligt könshormon: lätt för att bygga muskler
  • Du har tunt hår eller håravfall av manlig typ
  • Du har ökad behåring på kroppen, eller i ansiktet
  • Du har svårt för att bli gravid

Är man rädd för att man är drabbad av denna kvinnosjukdom bör man ta kontakt med en gynekolog som kan ge rätt diagnos. Ofta är denna sjukdom inte direkt farlig, men den ökar risken för övervikt, diabets och hjärt-kärlskidomar och bör därför tas på allvar. En kvinna med oregelbunden mens eller utebliven mens har också svårare för att bli gravid och bör därför ha vetenskapen om diagnosen för att på så sätt kunna få hjälp med fertiliteten av läkare.

Det finns idag olika behandlingar mot PCO-S. Till den vanligaste hör P-piller, som ger regelbunden mens, minskad akne och hårväxt. P-piller kan även gör att man går ner i vikt. P-piller som är vanliga för dessa diagnoser är Diane och Yasmine. Man kan även få Metformin som förbättrar hormonbalansen och som hjälper ägglossningen. Detta gör även att sötsug minskar. Diatermi eller laserbehandling är också två behandlingar som kan ges mot generande hårväxt. Vidare sägs hormonstimulering vara effektiv för de kvinnor som vill bli gravida.

För att underlätta för sig själv när man fått diagnosen bör man äta nyttig kost, träna och sova regelbundet. Vidare är det viktigt att man tänker på att inte stressa och inte äta allt för mycket skräpmat och sötsaker. Akupunktur och kognitiv beteendeterapi säg också var bra för kvinnor med denna diagnos.

Sköldkörtelrubbning

Det finns många svenskar med diagnosen sköldkörtelrubbning. Idag beräknas 110 000 svenskar vara drabbade av denna rubbning och det finns två olika typer av denna rubbning. Hypotyreos, som är en sköldkörtelrubbning som sänker ämnesomsättningen och hypertyreos som är överproduktion av sköldkörtelhormon. Symtomen för hypotyreos är trötthet, viktuppgång, mensrubbningar och frusenhet, medan symtomen för hypertyreos är rastlöshet, viktras, hjärtklappningar, sömnsvårigheter och diareér.

Om man är drabbad av dessa rubbningar bör man äta följande: grönsaker, frukt, bär och protein som ger bra energi. Mörk choklad i mindre mängder kan rekommenderas som godis till de som är nedstämda eftersom det hjälper vid depression. Det man bör undvika om man är drabbad av dessa rubbningar är följande: snabba kolhydrater i form av mjölbaserade produkter, vitt bröd, hel- och halvfabrikat, chips, kakor, kex, godis, läsk, glass, alkohol och allt för mycket av feta produkter.

Fantomfetma

fantomfetmaFantomfetma är ett psykiskt tillstånd som drabbar personer som gått ner mycket i vikt, men som fortfarande tror att de är feta. Dessa personer är alltså inte feta längre, men ser fortfarande sig själva som stora. Detta fenomen drabbar ofta kvinnor och trots att de når normalvikt tror de att de tar mer plats än vad de gör och de fortsätter köpa stora kläder.

De som lider av fantomfetma har det psykiskt jobbigt eftersom de trots sin viktnedgång inte mår psykiskt bra. Människor som drabbas av fenomenet kan till och med tro att de ska ha sönder tillexempel stolar och kläder och andra saker trots att de inte väger särskilt mycket.

Att ständigt gå runt och oroa sig för att ha sönder saker och fundera över hur andra ser på en är nedstämmande och tror man att man är drabbad av fantomfetma bör man ta kontat med en kurator så att man kan få hjälp med problemet.

Fetma

fetmaFetma är ett fenomen som blivit allt vanligare i dagens västerländska samhällen. Ökningen tycks bli kraftigare för varje år som går.

Idag beräknas omkring en halv miljon svenskar ha ett BMI över 30, vilket innebär fetma. Detta är oroväckande eftersom fetman även tycks krypa ner allt mer i åldrarna, för idag är också var fjärde 10-åring överviktig eller fet. De vuxnas matvanor och motionsvanor påverkar ofta barnens vanor och om detta är en trend som fortsätter så lär vi i framtiden se allt fler feta barn. De är till största delen brist på motion som gör att människor i Europa och USA idag är feta. Detta bland annat eftersom medelkonsumtionen av fett och socker inte nämnvärt har ökat i Sverige på de senaste 40 åren. I Sverige har man räknat ut att cirka tre av fyra människor rör sig fullständigt för lite.
[ad#Länkenhet]
Fetma brukar i sig inte räknas som en sjukdom, utan mer som en riskfaktor som oftast leder till andra negativa sjukdomar. För en människa som utvecklar fetma riskerar ofta typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnapne, infertilitet, gikt, blodproppar i lungor, njurskador, olika typer av cancer som tillexempel tjocktarmscancer, påfrestningar på leder som kan leda till förslitningsskador och som om inte detta vore nog så leder allt detta till en tilltagen dödlighet. Observera dock att detta bara var några exempel på sjukdomar och komplikationer som fetman kan medföra och därför bör man akta sig för att nå BMI över 30. Om du ligger i gränsen vid BMI 30 bör du kontakta sjukvården så att de utifrån dina förutsättningar kan rådgöra tillsammans med dig vad som behövs för att du skall nå en sundare vikt.

Bukfetma

Bukfetma är en lurig variant av fetma. Bukfetma orsakas av fettansamling runt organen i bukhålan och runt tarmarna. Många kanske tycker att människor med exempelvis smala ben och armar inte ser så feta ut förutom runt magen, men det är många gånger dessa människor som lever farligt. Bukfett betraktas som ett endokrint organ som producerar hormoner och andra ämnen som är farliga för blodkärl och som kan bidra till åderförfettning eller förkalkning och många gånger leder bukfetman till de allvarliga sjukdomarna som diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar som i sig leder till en ökad dödlighet.

Hetsätningsstörning

Denna typ av sjukdom är vanligast bland äldre kvinnor. Kvinnor i åldrarna 40- 50 år drabbas främst och sjukdomen innebär att människan hetsäter mer okontrollerat. Människan tar in ett alldeles för högt energiintag vilket leder till övervikt. Människan känner oro och ångest som symptom på övervikten, men kompenserar inte detta genom beteenden som kräkningar, laxering eller motionerande. Detta medför vidare att övervikten består.

Atypiska ätstöringar

Atypiska ätstörningar omfattar ofta den största gruppen av patienter med ätstörningar. Människan har vid atypisk ätstörning ingen klar diagnos av ändra anorexia eller bulimi utan bara vissa anorektiska eller bulimiska tecken. Cirka hälften av de människor som drabbas av atypiska ätstörningar utvecklar förr eller senare anorexi eller bulimi. Till atypiska ätstörningar tillhör också människor som har hetsätningsstörningar. I kategorin Hetsätningsstörning kan ni läsa mer om vad denna sjukdom innebär.

Bulimia nervosa (bulimi)

Precis som anorexia kännetecknas bulimia nervosa av att människan har en rubbad egen kroppsuppfattning som styr självuppskattningen. Bulimi skiljer sig dock från anorexia på så vis att människan förlorar uppsikten över matintagen och får attacker, som yttrar sig genom framkallande av kräkningar eller laxerande när denne har ätit cirka 1000-2000 kilokalorier på en gång. Vid bulimi är det dock inte vanligt med viktnedgång, för vikten brukar oftast ligga på ungefärliga nivåer som innan människan fick bulimi.

Konsekvenserna av beteenden som bulimin medför är inte att leka med och skall tas på allvar. För kräkningarna som människan utsätter sig för brukar alltid medföra svullna spottkörtlar samt typiska etsskador på tändernas emalj. Etsskadorna uppstår på grund av att saltsyran från magsäcken fräter på tänderna.

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa står för självsvält och kännetecknas framför allt av att människan har en rubbad egen kroppsuppfattning som styr självuppskattningen. Vid anorexia kämpar människan efter att gå ner i vikt till många odds och vid viktnedgång så upplever människan att denne nått framgång. Strävan efter att nå sin idealvikt brukar ligga långt under normalvikt och det är oerhört viktig för människan att gediget fortsätta. Anorexia brukar uppstå i tonåren med oskyldiga bantningar för att sedan övergå till destruktivitet.

För att nå viktnedgång brukar kaloriintag minskas. Det kan se olika ut hur anorexian yttrar sig, men det är vanligt att människan också börjar hårdträna, ta till kräkningar, laxeringsmedel och vätskedrivande medel för att gå ner i vikt. Vid anorexia ligger BMI under 17,5 och oftast har mensen hos flickor upphört. Tecken som man kan se hos personer med anorexia är olika beteendeförändringar. Beteendeförändringarna brukar vara nedstämdhet, irritabilitet, ångest, förstoppning, tvångssyndrom, icke-socialt beteende och nedsatt sexlust.

Människor med anorexia har tendenser att ljuga och hemlighålla sjukdomen . De ändrar matvanor radikalt, exempelvis blir vegetarianer, eller utesluter andra viktiga basvaror i kosten. De ljuger att de ätit tidigare för familjen när det nalkas mat och tränar ofta under dagarna eller direkt efter de ätit. De smygväger sig ofta och lagar mat till andra men inte till sig själva.

Konsekvenserna av långvarig anorexia kan bli  förödande. Könshormoner hos både män och kvinnor rubbas och kvinnor tappar ofta mensen och brösten kan atrofiera. Hos män skrumpnar testiklarna. Längtillväxten hos ungdomar störs och benskörhet är ofta en frekvent följd av varaktig svält. Vidare försvagas sköldkörtelns uppgift och gravida kvinnor drabbas ofta av fosterdöd eller allt för tidiga födslar.