Minska risken för tarmcancer genom mer fibrer och motion

rött kött är dåligt för tarmenDet finns mer eller mindre bra kost för tarmen, kost som i långa loppet kan öka riskerna för cancer eller kost som kan minska riskerna för cancer i tarmen. Tarmcancer är idag vår tredje vanligaste cancerform och det finns tre typer av tarmcancer: tunntarmscancer, tjocktarmscancer och ändtarmscancer. För att hjälpa dig på vägen mot ett hälsosamt liv har nedan listat vad som kan öka riskerna för tarmcancer och vad som kan minska riskerna för tarmcancer.

Dessa minskar riskerna för tarmcancer:

 • Grönsaker, grönt, bär och frukt- studier har visat att ett större intag av dessa livsmedel minskar riskerna för cancer i magen och i tarmarna. I dessa livsmedel finns livsviktiga näringsämnen som bidrar till att hålla en sund mag- och tarmflora. De näringsämnen som är positiva och som kan minska riskerna för att cancerceller skall bildas är: folsyra, magnesium, B-vitaminer som vitamin B6, C-vitamin, E-vitamin, antioxidanter och flavonoider.
 • Probiotika- nyttiga bakterier som probiotika kan minska cancerframkallande ämnen i tarmen samt bidra till en sund tarmflora. Flera stuider har visat att probiotika minskar riskerna för att utveckla även andra sjukdomar i tarmen. Förstadier till cancer på möss och råttor har också kunna motverkats genom probiotika.
 • Fibrer- det finns flera samstämmiga studier som visar att fibrer minskar riskerna för tjocktarmscancer och detta beror på att fibrerna i kosten passerar fortare genom tarmen så att eventuella cancerframkallande ämnen inte kan göra så stor skada då de inte hinner vara i kontakt med tarmens slemhinna så länge. Fibrer är rikigt bra som tarmrensare och får fart på magen vilket i låga loppet får oss att må bra.
 • Motion- det är ganska uppenbart för de flesta människor att all motion är bra för hälsan på alla olika sätt. Motion skyddar mot tarmcancer eftersom det bidrar till att kroppen minskar sin produktion av insluin som annars kan öka rikserna för cancer. Att röra på sig varje dag sätter också fart på magen om man har en trögmage och man få därmed en lugn mage.
 • Mjölkprodukter- flera studier har visat att mjölkprodukter sänker riskerna för cancer i tarmen och det är framför allt kalcium som sägs kunna minska riskerna.

Dessa ökar riskerna för tarmcancer:

 • Kött- rött kött är rena boven för människans tarm, för enligt flera stuider så ökar riskerna för cancer om man äter mycket rött kött under veckorna.
 • Övervikt- överviktiga personer ökar riskerna för olika sorters cancer, däribland tarmcancer. Detta beror till stor del på att nivåerna av inslulin som kan öka rikserna för cancer är mycket högre bland överviktiga.
 • Gener- om man har flera anhöriga inom familjen eller släkten som har insjuknat i tarmcancer har man själv en ökad risk för att utveckla tarmcancer. Om man är orolig för att man själv kan vara drabbad bör man uppsöka läkare. Det är ofta i 30-årsåldern som de flesta med ärftlig tarmcancer insjuknar.
 • Rökning- personer som röker har en ökad risk för att insjukna i tarmcancer då flera studier har visat att personer som röker oftare har tarmcancer än de som inte röker.
 • Ålder- tyvärr så blir riskerna större för tarmcancer ju äldre vi blir, detta betyder dock inte att yngre inte kan få tarmcancer.
 • Alkohol- flera studier har visat att ett högt intag av alkohol ökar riskerna för cancer i tjocktarmen och dricker man varje dag ser riskerna betydligt högre ut.
 • Tarmsjukdomar- vid inflammatoriska tarmsjukdomar som exempelvis Crohns sjukdom och ulcerös kolit ökar riskerna tarmcancer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *