Tag Archives: bmi

Barnfetma

barnfetmaIdag blir det allt vanligare att övervikt och fetma kryper ner i åldrarna. Enligt WHO beräknas 15 miljoner europeiska barn och ungdomar vara feta år 2010.

Orsakerna bakom fetman hos barn är, som hos vuxna, olika. För många barn beror det på för lite motion och för näringsfattig, men för kaloririk kost. För andra barn beror det även mycket på gener och miljö samt psykiska och fysiska sjukdomar. Barn som blir utsatt för psykiska trauman eller osunda relationer kan tröstäta som ett symptom på den psykiska ohälsan och barn som har fysiska sjukdomar som exempelvis Prader-Willis- syndrom kan lätt bli överviktiga på grund av ökad hunger.

Barn till unga, överviktiga, outbildade, arbetslösa och resursfattiga föräldrar är i större utsträckning fetare än barn till föräldrar med utbildning, normalvikt och bra ekonomi. Mycket tyder idag därför på att fetma är en klassfråga.

Fetma bland barn ser lite annorlunda ut än hos vuxna och för att se om ett barn är överviktigt används en metod kallad isoBMI. IsoBMI är ett mått där man räknar ut vad barnets BMI skulle motsvara hos en vuxen. Gränsen för övervikt hos barn går vid 25 och 30 för fetma enligt IsoBMI metoden. För att räkna ut ditt barn isoBMI klicka här.

Läs mer om barnfetma här.

Fetma

fetmaFetma är ett fenomen som blivit allt vanligare i dagens västerländska samhällen. Ökningen tycks bli kraftigare för varje år som går.

Idag beräknas omkring en halv miljon svenskar ha ett BMI över 30, vilket innebär fetma. Detta är oroväckande eftersom fetman även tycks krypa ner allt mer i åldrarna, för idag är också var fjärde 10-åring överviktig eller fet. De vuxnas matvanor och motionsvanor påverkar ofta barnens vanor och om detta är en trend som fortsätter så lär vi i framtiden se allt fler feta barn. De är till största delen brist på motion som gör att människor i Europa och USA idag är feta. Detta bland annat eftersom medelkonsumtionen av fett och socker inte nämnvärt har ökat i Sverige på de senaste 40 åren. I Sverige har man räknat ut att cirka tre av fyra människor rör sig fullständigt för lite.
[ad#Länkenhet]
Fetma brukar i sig inte räknas som en sjukdom, utan mer som en riskfaktor som oftast leder till andra negativa sjukdomar. För en människa som utvecklar fetma riskerar ofta typ 2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnapne, infertilitet, gikt, blodproppar i lungor, njurskador, olika typer av cancer som tillexempel tjocktarmscancer, påfrestningar på leder som kan leda till förslitningsskador och som om inte detta vore nog så leder allt detta till en tilltagen dödlighet. Observera dock att detta bara var några exempel på sjukdomar och komplikationer som fetman kan medföra och därför bör man akta sig för att nå BMI över 30. Om du ligger i gränsen vid BMI 30 bör du kontakta sjukvården så att de utifrån dina förutsättningar kan rådgöra tillsammans med dig vad som behövs för att du skall nå en sundare vikt.

Bukfetma

Bukfetma är en lurig variant av fetma. Bukfetma orsakas av fettansamling runt organen i bukhålan och runt tarmarna. Många kanske tycker att människor med exempelvis smala ben och armar inte ser så feta ut förutom runt magen, men det är många gånger dessa människor som lever farligt. Bukfett betraktas som ett endokrint organ som producerar hormoner och andra ämnen som är farliga för blodkärl och som kan bidra till åderförfettning eller förkalkning och många gånger leder bukfetman till de allvarliga sjukdomarna som diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar som i sig leder till en ökad dödlighet.

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa står för självsvält och kännetecknas framför allt av att människan har en rubbad egen kroppsuppfattning som styr självuppskattningen. Vid anorexia kämpar människan efter att gå ner i vikt till många odds och vid viktnedgång så upplever människan att denne nått framgång. Strävan efter att nå sin idealvikt brukar ligga långt under normalvikt och det är oerhört viktig för människan att gediget fortsätta. Anorexia brukar uppstå i tonåren med oskyldiga bantningar för att sedan övergå till destruktivitet.

För att nå viktnedgång brukar kaloriintag minskas. Det kan se olika ut hur anorexian yttrar sig, men det är vanligt att människan också börjar hårdträna, ta till kräkningar, laxeringsmedel och vätskedrivande medel för att gå ner i vikt. Vid anorexia ligger BMI under 17,5 och oftast har mensen hos flickor upphört. Tecken som man kan se hos personer med anorexia är olika beteendeförändringar. Beteendeförändringarna brukar vara nedstämdhet, irritabilitet, ångest, förstoppning, tvångssyndrom, icke-socialt beteende och nedsatt sexlust.

Människor med anorexia har tendenser att ljuga och hemlighålla sjukdomen . De ändrar matvanor radikalt, exempelvis blir vegetarianer, eller utesluter andra viktiga basvaror i kosten. De ljuger att de ätit tidigare för familjen när det nalkas mat och tränar ofta under dagarna eller direkt efter de ätit. De smygväger sig ofta och lagar mat till andra men inte till sig själva.

Konsekvenserna av långvarig anorexia kan bli  förödande. Könshormoner hos både män och kvinnor rubbas och kvinnor tappar ofta mensen och brösten kan atrofiera. Hos män skrumpnar testiklarna. Längtillväxten hos ungdomar störs och benskörhet är ofta en frekvent följd av varaktig svält. Vidare försvagas sköldkörtelns uppgift och gravida kvinnor drabbas ofta av fosterdöd eller allt för tidiga födslar.

ISOBMI – BMI test för barn

iso bmiBMI är ett relativt dåligt mått på övervikt jämfört med tex riktiga kroppsfettsberäkningar och fungerar inte alls på vältränade personer och barn under 18 år. För att hitta en motsvarighet av BMI för barn har IOTF (International Obesity Task Force) definierat en BMI-standard just för barn som kallas ISOBMI. Läs mer om ISOBMI på isobmi.se.

ISOBMI fungerar precis vanligt BMI förutom att gränserna för övervikt inte är definierade på samma sätt. Istället är gränserna för barns bmi kraftigt beroende av barnets ålder. Se tabell nedan för att testa ditt barns bmi.

BMI-tabell för barn

Tabellen innehåller gränsvärdena för ditt barns viktklassificering. Räkna ut bmi som vanligt men bry dig inte om denna viktklassificering. Avläs sedan bmigränsen för ditt barns ålder och kön i tabellen nedan för att få ut ISOBMI. Kom ihåg att detta bara är en uppskattning. ISOBMI är precis som vanligt BMI långt i från säkert.

Ålder: Övervikt: Fetma:
Pojkar Flickor Pojkar Flickor
2 18,41 18,02 20,09 19,81
2,5 18,13 17,76 19,80 19,55
3 17,89 17,56 19,57 19,36
3,5 17,69 17,40 19,39 19,23
4 17,55 17,28 19,29 19,15
4,5 17,47 17,19 19,26 19,12
5 17,42 17,15 19,30 19,17
5,5 17,45 17,20 19,47 19,34
6 17,55 17,34 19,78 19,65
6,5 17,71 17,53 20,23 20,08
7 17,92 17,75 20,63 20,51
7,5 18,16 18,03 21,09 21,01
8 18,44 18,35 21,60 21,57
8,5 18,76 18,69 22,17 22,18
9 19,10 19,07 22,77 22,81
9,5 19,46 19,45 23,39 23,46
10 19,84 19,86 24,00 24,11
10,5 20,20 20,29 24,57 24,77
11 20,55 20,74 25,10 25,42
11,5 20,89 21,20 25,58 26,05
12 21,22 21,68 26,02 26,67
12,5 21,56 22,14 26,43 27,24
13 21,91 22,58 26,84 27,76
13,5 22,27 22,98 27,25 28,20
14 22,62 23,34 27,63 28,57
14,5 22,96 23,66 27,98 28,87
15 23,29 23,94 28,30 29,11
15,5 23,60 24,17 28,60 29,29
16 23,90 24,37 28,88 29,43
16,5 24,19 24,54 29,14 29,56
17 24,46 24,70 29,41 29,69
17,5 24,73 24,85 29,70 29,84
18 25 25 30 30

Gå upp i vikt

viktUndervikt kan för vissa människor vara minst lika stora problem som för människor som har övervikt. Många människor har kanske svårt att förstå att smala människor inte automatsikt alltid är så stolta över sina kroppar. Väldigt smala människor kanske upplever kommentarer som: “oj vad smal du är” lika sårande som kommentarer som: “oj vad tjock du är” till större personer.

Det finns många olika anledningar till varför man är smal. Många personer föds smal och har alltid varit smal. Det betyder dock inte att alla dessa personer alltid kommer vara det. Många av dessa går automatiskt upp i vikt efter några år och andra börjar träna och ökar på så sätt både sin aptit och sin muskelmassa. Att enbart bestämma sig för att äta mer brukar sällan fungera i längden eftersom gamla matvanor sitter djupt rotade. Att födas smal är givetvis inte den enda anledningen. Några av anledningar till att många är väldigt smala kan vara att dessa personer äter för lite eller för fettfattig kost och har en hög fysisk arbetsnivå eller sjukdom.

Hur går man upp i vikt?

Naturligt smala personer som upplever problem med sin låga vikt har ofta större problem med det mentala än det fysiska. Äter de bra och får regelbunden motion bör de inte oroa sig om de väger några kilon mindre än under normalvikt och det är absolut inte säkert att man som smal blir lyckligare av att gå upp i vikt.

Om du vill gå upp i vikt är styrketräning förmodligen ett av de bättre alternativen. Vid styrketräning utsöndras flera av kroppens egna anabola hormon (dvs tillväxtökande hormon) som hjälper dig att växa. Kombinerar du sedan träningen med 5-6 mål mat om dagen kommer du utan tvekan att få resultat! Aptiten kommer automatiskt med träningen, men ät inte skräpmat! Chips, godis, läsk och dylikt motarbetar dig och kommer i längden göra dig trött och slö.

När räknas man som undernärd?

Det är skillnad på att vara smal och att vara undernärd. En smal person (även om denne vill gå upp i vikt) är i regel hälsosammare än en överviktig person. Däremot är onaturlig undernärdhet ohälsosamt och bör undvikas! Om har för avsikt att gå i ner i vikt snabbt bör du först läsa om riskerna. Det är alltid bättre med en långsam, stadig viktnedgång än en alltför snabb! Om att gå ner i vikt snabbt.

Att tycka sig inte vara för smal är oftast endast en personlig uppfattning och grundar sig på tidens skönhetsideal. Utöver den rent subjektiva bedömningen finns det ett vetenskapligt mått på hur mycket man bör väga. Enligt WHO är definitionen på undervikt ett BMI under 18,5.

Om du känner dig för smal kan du trösta dig att personer med lågt BMI ofta lever längre än de med högre BMI. Det är hälsosammare att vara naturligt underviktigt än att vara överviktig.

TIPS:

Uppdatering: 2011-11-04

Jag som skrev den här artikeln för några år sedan har haft stora problem med att gå upp i vikt. Lyckligtvis har jag nu gå upp 10 kg på 4 månader och jag tänkte nu tipsa er om hur jag gjorde.

Det kanske låter självklart, men faktum är att jag började styrketräna, försökte äta mer samt dricka 2 gainer som dagen. Fördelen med att dricka gainers, som består av mycket kolhydrater och lite protein, är att det dagliga kaloriintaget mycket enkelt ökas radikalt. En gainerdrink innehåller ofta 500 kcal vilket innebär att två av dessa varje dag ger dig ett extra tillskott på hela 1000 kcal. Tack vare detta gick jag upp ca 2.5kg varje månad. Ett tips är att även börja styrketräna för annars kan viktuppgången gå allt för snabbt och lagras som fett.

Det finnas massor av olika gainers som man kan köpa, men jag köpte Super Gainer Pro är väldigt nöjd med resultatet.Lycka till!