Tag Archives: tänder

Kan jag bleka tänderna trots att jag snusar?

snusFör att ta hand om tänderna på bästa sätt är det givetvis bäst om du slutar snusa. Snusning påverkar nämligen munhälsan negativt på två sätt. För det första kan tänderna bli gula/bruna i och med att pigment från tobaken tränger in i emaljen och missfärgar tänderna. För det andra drar sig tandköttet tillbaka vid långvarigt bruk av snus. När tandhalsarna blottas finns helt enkelt mer yta för placken att fastna på. Ju mer plack du har på tänderna, desto större risk att du får tandsten. Tandsten är estetiskt förfulande och kan ge upphov till problem med inflammationer i tandköttet och, i förlängningen, en risk för tandlossning.

Ditt snusande är dock inget hinder för att du gör en tandblekning, antingen hemma eller hos tandläkaren. Det du bör känna till är dock att om dina tänder är mycket missfärgade på grund av snusande så kan behandlingstiden bli betydligt längre än om dina tänder bara är något missfärgade. Gör du blekningen hos tandläkaren eller på en skönhetsklinik kan du till exempel behöva göra ett återbesök om blekningen inte ger det resultat du vill ha.

Du bör även känna till att du genom att fortsätta snusa efter att ha gjort en tandblekning snabbare kommer att uppleva att dina tänder åter blir missfärgade. Du kan alltså behöva göra om tandblekningen med jämna mellanrum för att återfå ditt vita och attraktiva leende.

Misshandla inte dina tänder

tugga på isDet spelar inte så stor roll om dina tänder är vita och fina om de samtidigt är skadade, har stora lagningar eller har en mindre attraktiv form. För att tändernas färg ska ha någon funktion måste färgen vara i harmoni med tändernas övriga utseende.

Om du idag misshandlar dina tänder på något eller några av följande sätt, så bör du sluta med det om du vill se till att dina tänder ska hålla sig så fina som möjligt.

Använd inte tänderna som ett verktyg. Många av oss använder tändernas kraft för att öppna påsar, ta bort kapsyler, med mera. Tänderna är inte gjorda för snabba och ryckiga moment. Risken finns att tänderna flisar sig eller får sprickor.

Tugga inte på is. Många tycker att det ger en skön känsla i munnen att tugga på isbitar. Att göra så kan dock ge upphov till stora skador på tänderna. När tänderna träffas av kylan från isbiten kan de nämligen bli extra sköra och till och med spricka.

Tugga inte på naglarna. Det finns två anledningar till att du inte ska tugga på naglarna. För det första kan framtänderna skadas. För det andra kan bakterier och virus transportera sig från fingrarna och naglarna till munhålan och där orsaka inflammationer och andra problem.

Borsta inte tänderna för hårt. Det krävs ett visst tryck på tandborsten för att du ska kunna borsta bort placket från tänderna, men en alltför intensiv tandborstning ger inte renare och finare tänder, snarare tvärtom. Emaljen kan skadas, vilket ökar risken för karies. Dessutom kan du råka ut för att tandköttet börjar dra sig tillbaka.

Gnissla inte tänder. Tandgnissling, eller bruxism, kan av naturliga skäl ge upphov till skador på tänderna. Dessutom slipas tänderna ned så att helhetsintrycket av tändernas form kan bli mindre attraktivt.

Tandgnissling

bettskena för tandgnisslingTandgnissling, eller bruxism som det också kallas med vetenskapliga termer, är ett problem för en stor del av Sveriges befolkning. Faktum är, att det faktiskt är fler av oss som lider av tandgnissling än det är som inte gör det! Att gnissla tänderna kan tyckas vara ett till synes ganska lindrigt och oviktigt problem: det görs alltid på natten och vi vaknar ju inte ens av det.

Problemet är ju bara att det ofta är andra som vaknar av de höga ljud vi ger ifrån oss när vi gnisslar tänder. Dessutom har tandgnissling även konsekvenser för vårt vakna liv. Den kanske allvarligaste är det slitage som vi utsätter våra tänder för. När vi gnisslar tvingar vi tänderna att mala mot varandra med upp till femtio kilos tryck. Likt valsar i en mangel eller kvarn rör de sig mot varandra, och slitaget leder till att miljontals mikroskopiska sprickor bildas. Där kan sedan smuts fastna vilket i förlängningen leder till hål i tänderna och missfärgningar som kräver tandblekning. Fortsätter tandgnisslandet tillräckligt länge kommer vi också att börja slipa våra tänder i olika former. Vissa blir tunnare och mer spetsiga än normalt, medan andra filas ner och tappar sina spetsar.

Ett annat problem med tandgnissling är att musklerna, som ju normalt ska vila och återhämta sig under natten, tvingas till mycket tungt arbete. Detta kan leda till spänningar som sitter kvar även i vaket tillstånd och orsakar spänningshuvudvärk och stela nackmuskler. Genom att använda en bra bettskena kan man ofta få bukt med tandgnisslingen, och fler och fler upptäcker nu fördelarna med bettskenor. Förhoppningsvis gör även du det innan alltför stora skador uppstått.

Källa: Tandgnissling.se.